• Dzień liczby pi

  W tym roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień liczby pi pod hasłem "Pi razy .. okno, pi razy .. drzwi" 

  Z tej okazji dla uczniów klas 7 SP oraz klas 2-3 GM zostały zorganizowane różnorodne konkursy z nagrodami:

  - konkurs matematyczny z zastosowaniem liczby pi w rozwiązywaniu zadań geometrycznych, 

  - konkurs literacki "Gdzie się ukryła liczba pi?", w którym uczniowie rozwiązywali krzyżówkę matematyczną "Trzy wyrazy" oraz tworzyli wyrazy zawierające pi, 

  - konkurs plastyczny "Pi - sanka" na najładniejszą mozaikę jajka, 

  - słodki konkurs na ciasto PI. 

  Główną nagrodę w konkursach otrzymała kl. 7b, na drugim miejscu uplasowała się kl. 7c, a trzecie zajęła kl. 3b. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

  Święto liczby pi zakończono wspólnym poczęstunkiem. 

   

  Dzień liczby pi - Obrazek 1          Dzień liczby pi - Obrazek 2

   

  Dzień liczby pi - Obrazek 3          Dzień liczby pi - Obrazek 4

   

  Dzień liczby pi - Obrazek 5          Dzień liczby pi - Obrazek 6

 • Powitanie wiosny

  Dnia 26.03.18 w naszej szkole wiosnę witały Muppety ożywione dzięki rękom i głosom uczniów z klasy 1A. Przedstawienie pt. Wiosenna lewa noga, które  oglądali uczniowie klas 0-III, dostarczyło widzom wielu wrażeń - oprócz piosenek, zabawnych dialogów Muppetów był również film o humorze zwierząt oraz bajka z teatru ilustracji Kamishibai. Przedstawienie  skłoniło młodych widzów do refleksji nad dbałością o własny nastrój i pozytywny wpływ na otoczenie. Szczególne podziękowania składamy babciom i mamom uczniów klasy 1A, które szyły nasze Muppety na warsztatach krawieckich.

   

  Powitanie wiosny - Obrazek 1          Powitanie wiosny - Obrazek 2

   

  Powitanie wiosny - Obrazek 3          Powitanie wiosny - Obrazek 4

 • Lekcja historii w innym wydaniu

  23 marca 2018 r. w klasie 3a GM została przeprowadzona lekcja "Czas Komitetu Obrony Robotników" przeprowadzona przez Pana Pawła Miedzińskiego z Instytutu Pamięci Narodowej. Uczniowie dowiedzieli się czym był Komitet Obrony Robotników i kto w nim uczestniczył. Podczas lekcji uczniowie wysłuchali piosenki "Szosa E7", a następnie wraz z prowadzącym poddali ją analizie.

 • Międzynarodowy Dzień Wody

  22 marca 2018 r. w naszej szkole obchodziliśmy - Międzynarodowy Dzień Wody pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej. W tym dniu  były sprzedawane niebieskie opaski sylikonowe z akcji "Studnia dla Południa" oraz został przeprowadzony Quiz Wodny opracowany przez Polską Akcję Humanitarną.

   

  Międzynarodowy Dzień Wody - Obrazek 1

   

 • Dzień otwarty Szkoły

  21 marca 2018 r. w godzinach popołudniowych naszą szkołę odwiedzili przyszli uczniowie grup zerowych i klas pierwszych wraz ze swoimi rodzicami. Przedszkolaki oraz ich rodzice mogli zajrzeć niemal do każdego zakamarka naszej szkoły, mogli zwiedzić: świetlicę, bibliotekę multimedialną, sale lekcyjne, pracownie komputerowe oraz salę zabaw „Bajlandię”. 

  Na najmłodszych czekało wiele atrakcji. W tym dniu promowaliśmy nie tylko naukę przez zabawę, ale zadbaliśmy również o zdrowie naszych gości, dzieci były częstowane owocami i warzywami.

  Rodzice mieli możliwość uzyskania informacji dotyczących kwestii merytorycznych związanych  z organizacją zerówki i klas pierwszych oraz  pobytem dziecka w placówce. Wyczerpujących informacji na temat organizacji zajęć udzielała Pani Dyrektor jak również nauczyciele.

  Dziękujemy wszystkim Rodzicom za przybycie, a dzieci zapraszamy już we wrześniu.

   

   

  Dzień otwarty Szkoły - Obrazek 1          Dzień otwarty Szkoły - Obrazek 2

   

   

  Dzień otwarty Szkoły - Obrazek 3          Dzień otwarty Szkoły - Obrazek 4

   

   

  Dzień otwarty Szkoły - Obrazek 5          Dzień otwarty Szkoły - Obrazek 6

   

   

  Dzień otwarty Szkoły - Obrazek 7

 • Wycieczka klasy 4c

  20 marca 2018 r. klasa 4c udała się na wycieczkę do Muzeum - Centrum Dialogu Przełomy. Podczas zwiedzania CDP wraz z przewodnikiem uczniowie dowiedzieli się jak wyglądał Szczecin przed II Wojną Światową, w jaki sposób Szczecin stał się Polski. Zobaczyli makietę Stoczni Szczeciński im. Adolfa Warskiego oraz polskiego Fiata 126p tzw. "Maluch" i wiele innych atrakcji. Uczniowie byli pod wielkim wrażeniem stwierdzając, że przyjdą do CDP wraz z rodzicami.

   

  Wycieczka klasy 4c - Obrazek 1          Wycieczka klasy 4c - Obrazek 2

 • Opieka w dniach 29.03, 30.03, 03.04.2018

  Państwo Rodzice,  Prawni Opiekunowie

   

               Uprzejmie informuję, że w dniach 29.03, 30.03, 03.04.2018 r. szkoła zapewnia opiekę dzieciom ze względu na Państwa obowiązki zawodowe.

  W dniach 29.03, 30.03, 03.04.2018 r. opiekę zapewniamy w godz. godz. 7:00 – 17:00.

  Informację należy przekazać do 26 marca br. w sekretariacie szkoły lub przesłać do szkoły drogą mailową na adres sp41@miasto.szczecin.pl

   

  Lilianna Popławska

  Dyrektor Szkoły

 • DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

  Dyrektor Szkoły i Grono pedagogiczne zapraszają

  Dzieci i ich Rodziców

  na Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej Nr 41

  z Oddziałami Integrayjnymi

  przy ulicy Cyryla i Metodego 44,

  który odbędzie się 21 marca w godzinach od 16:30 do 18:00. 

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 • Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!”

  Celem projektu było:

  • Pokazanie, jak wojna wpływa na życie dziecka,
  • Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania społecznego,
  • Zebranie środków finansowych na zapewnienie ciepłych ubrań i kocy dla dzieci z Syrii.

   

  Opis działań:

  Pierwszym krokiem było przygotowanie tablic informujących szkolną społeczność o przystąpieniu do projektu oraz zaprezentowanie dzieciom na zajęciach artystycznych i plastycznych materiałów filmowych i prezentacji dotyczących Akcji UNICEF i bardzo trudnej sytuacji dzieci żyjących w kraju ogarniętym wojną. 

  Działania podjęliśmy już w listopadzie 2017r. na zajęciach artystycznych z dziećmi młodszymi i starszymi przygotowywaliśmy kartki świąteczne, anioły, stroiki i wiele ekologicznych dekoracji świątecznych na Kiermasz bożonarodzeniowy, z którego całkowity dochód przeznaczyliśmy na Akcję UNICEF. Kiermasz odbył się już 6 grudnia 2017r. w ramach cyklicznie odbywającej się w naszej szkole „Świątecznej Ulicy” - imprezy otwartej dla lokalnej społeczności.

  14 grudnia uczniowie naszej szkoły wzięli też udział w Ogólnopolskim Festiwalu UNICEF, który odbył się w SP 11 w Szczecinie. W ramach Festiwalu wzięliśmy udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Mój świat – świat Praw Dziecka”, w którym zdobyliśmy wyróżnienie, oraz w konkursie wiedzy o Prawach Dziecka i UNICEF, w którym trzyosobowa reprezentacja pod opieką nauczyciela historii zajęła II miejsce.

  W ramach projektu uczniowie kl.VII oraz gimnazjalnych zapoznali się z materiałem filmowym dotyczącym wojny w Syrii i na plastycznych i artystycznych zajęciach przedstawiali w wybranej technice obrazy wojny – jak oni to widzą, jak czuliby się postawieni w sytuacji syryjskich dzieci oglądanych na filmach i fotografiach? Jak można pokazać tyle okrucieństwa w pracy plastycznej? Czy udało się już pokazać obraz wojny w sztuce – przeanalizowaliśmy odnalezione dzieła mistrzów (np. „Guernica” P. Picassa).

  12 lutego 2018r. zorganizowaliśmy w szkole Kiermasz Walentynkowy z którego dochód również dołączyliśmy do naszej zbiórki. Wszystkie Walentynki, upominki, serduszka na sprężynkach wykonywały dzieci z dużym entuzjazmem i myślą o pomocy dzieciom z Syrii, stały się one symbolem   pomocy,  jakiej  dzieci   chcą   udzielić   swoim   rówieśnikom z  kraju ogarniętego wojną.

  Prace uczniów oraz Raport z przeprowadzonych działań zostały zaprezentowane na zakończenie prac związanych z projektem w marcu 2018r.

  Dzięki podjętym działaniom udało nam się zebrać 521,10 zł!:

  Pieniądze te przekazane zostają przez nas na rzecz Akcji „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę”.

   

  Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!” - Obrazek 1          Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!” - Obrazek 2

   

  Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!” - Obrazek 3          Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!” - Obrazek 4

   

  Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!” - Obrazek 5          Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!” - Obrazek 6

   

  Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!” - Obrazek 7          Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!” - Obrazek 8

   

  Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!” - Obrazek 9

 • Międzyszkolny konkurs plastyczny na plakat „EKOWODNI” – II edycja

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

  W SZCZECINIE

  SERDECZNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU 

  W II EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

  NA PLAKAT EKOWODNI

   

  CELE KONKURSU:

  • Propagowanie postawy proekologicznej w zakresie ochrony wód
  • Rozwijanie aktywności twórczej i zdolności plastyczno-literackich

  ZASIĘG KONKURSU

  Adresowany do uczniów Szkół Podstawowych

  • Konkurs przeprowadzony jest w kategoriach wiekowych

  kl. I-III

  kl. IV-VI

  ZASADY UCZESTNICTWA:

  Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie i nadesłanie plakatu propagującego postawy ekologiczne dotyczące ochrony akwenów wodnych, np. dbałości o czystość rzek, jezior, morza; oszczędzanie wody. W tym roku szkolnym można również nadesłać prace dotyczące ochrony roślinności i zwierząt na brzegu morza Bałtyckiego.

  Zasady wykonania pracy

  • Plakat powinien zawierać treści plastyczne i hasło zachęcające do postawy ekologicznej
  • Praca wykonana indywidualnie
  • Format prac A3 lub większy
  • Technika dowolna

  MIEJSCE I TERMIN:

  • Termin składania prac od 5 marca do 17 kwietnia 2018 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste zakończenie 27.04.2018 r.

  Nagrody:

  Autorzy najlepszych prac otrzymają ciekawe upominki oraz dyplomy, a ich nauczyciele podziękowania. Prace zostaną wyeksponowane podczas szkolnego Pikniku Ekologicznego, na który laureaci wraz z nauczycielami otrzymają zaproszenie.

   

  Konkurs pod patronatem Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.

 • Tydzień języków obcych

  W dniach 19- 23.02. 2018 roku odbył się w naszej szkole tydzień języków obcych. Rozpoczął się on dyktandem z języka angielskiego. 18 uczniów z klas podstawowych i gimnazjum walczyło o tytuł Mistrza Ortografii Angielskiej. Zmagania bezapelacyjnie wygrał Mateusz Falęcikowski, który zrobił tylko dwa błędny, w tym jeden interpunkcyjny. Serdecznie gratulujemy!!!

   

  Tydzień języków obcych - Obrazek 1           Tydzień języków obcych - Obrazek 2

   

  Tydzień języków obcych - Obrazek 3         

   

  We wtorek odbył się Multimedialny Konkurs Językowy pod Patronatem Kuratorium Oświaty w Szczecinie „Mój bohater” Zgłoszenia na konkurs przeszły nasze oczekiwania: w konkursie wzięło udział ponad 30 uczniów z 11 szkół w Szczecinie.  Konkurs polegał na przedstawieniu prezentacji multimedialnej w języku obcym nowożytnym na temat „Mój bohater”. Na uczniów czekały dyplomy i atrakcyjne nagrody.

   

  Tydzień języków obcych - Obrazek 4          Tydzień języków obcych - Obrazek 5

   

   

  Tydzień języków obcych - Obrazek 6          Tydzień języków obcych - Obrazek 7

   

  W środę samorząd uczniowski budynku B przejął dowodzenie: malował buźki we flagi krajów, oceniał wystrój klas, zgodnie z wylosowanym krajem niemiecko- i anglojęzycznym. Zdaniem szkolnego jury I miejsce w konkursie jednogłośnie zajęła klasa 7c, która swoją salę zamieniła w Szwajcarię. Na drugim miejscu uplasowały się klasa 6 c (Kanada) i 2b GM (Niemcy), a na trzecim klasa 6a (Wielka Brytania) oraz 2 a GM (Austria).

   

  Tydzień języków obcych - Obrazek 8          Tydzień języków obcych - Obrazek 9

   

   

  Tydzień języków obcych - Obrazek 10          Tydzień języków obcych - Obrazek 11

   

   

  Tydzień języków obcych - Obrazek 12          Tydzień języków obcych - Obrazek 13

   

   

  Tydzień języków obcych - Obrazek 14          Tydzień języków obcych - Obrazek 15

   

  W czwartek nauczycielka języka niemieckiego zapraszała uczniów na projekcję filmów anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.

  Piątek był dniem, który zamykał tydzień języków obcych. Na sali gimnastycznej odbył się turniej językowy 1 z 7. Sprawdzana była wiedza na temat krajów niemiecko i anglojęzycznych. Wydarzeniem kulturalnym były pokazy tańca towarzyskiego.

   

  Tydzień języków obcych - Obrazek 16          Tydzień języków obcych - Obrazek 17

   

   

  Tydzień języków obcych - Obrazek 18           Tydzień języków obcych - Obrazek 19

   

  W holu na parterze Budynku B można było podziwiać wystawę lapbooków, a nasi uczniowie mieli przyjemność uczestniczyć w lekcjach szkoły językowej „ARA” i lekcjach prowadzonych przez native speakerów fundacji POLITES.

   

  Tydzień języków obcych - Obrazek 20          Tydzień języków obcych - Obrazek 21

   

   

  Tydzień języków obcych - Obrazek 22          Tydzień języków obcych - Obrazek 23

 • Rekolekcje

  1. Uczniowie poszczególnych klas uczestniczą w spotkaniach rekolekcyjnych zgodnie    z ustalonym harmonogramem

  12, 13 marca 2018r.               9:15              kl. 0, I, II

                                                 10:15              kl. III, IV, V

                                                 11:15               kl. VI, VII

  14 marca 2018r.

                                                   9:15               klasy gimnazjalne

  11:15              kl. IV-VII

                                                 12:15               kl. 0 - III

   

  15, 16 marca 2018r.               9:15               klasy gimnazjalne

   

  1. Zajęcia lekcyjne przed i po zaplanowanych spotkaniach rekolekcyjnych odbywają się zgodnie z planem.
  2. Opiekę nad uczniami w czasie trwania rekolekcji sprawują wychowawcy klas i pedagodzy wspomagający w klasach integracyjnych.
  3. Uczniowie nie uczestniczący w rekolekcjach mają zajęcia z  nauczycielami  świetlicy lub nauczycielami biblioteki.

  Klasy 0 – IV:  świetlica szkolna – wychowawcy klas odprowadzają i odbierają                             

                                                         uczniów.

  Klasy V- VI: biblioteka szkolna budynek A.

  Klasy VII: biblioteka szkolna budynek B

 • Warsztaty prowadzone przez rodzica w klasie 3a

  Dnia 09.02.2018 roku odbyły się w naszej szkole zajęcia sensoryczne, w których wzięła udział klasa 3a. Zajęcia poprowadziła mgr Magdalena Gapska - certyfikowany Trener 1 stopnia Sensoplastyki ze Szczecińskiej Sensoplastyki.

  Były to warsztaty z wykorzystaniem naturalnych produktów spożywczych. Bogactwo barw, zapachów i tekstur oddziaływało na dzieci wielozmysłowo oraz pobudzało do aktywności.

  Dzieci były zachwycone. Wykazały się dużą kreatywnością i twórczym myśleniem. Na pewno jeszcze długo będą wspominały te warsztaty.

   

  Warsztaty prowadzone przez rodzica w klasie 3a - Obrazek 1          Warsztaty prowadzone przez rodzica w klasie 3a - Obrazek 2

   

  Warsztaty prowadzone przez rodzica w klasie 3a - Obrazek 3          Warsztaty prowadzone przez rodzica w klasie 3a - Obrazek 4

   

  Warsztaty prowadzone przez rodzica w klasie 3a - Obrazek 5          Warsztaty prowadzone przez rodzica w klasie 3a - Obrazek 6

 • I Międzyszkolny Konkurs ,,Książeczka Sensoryczna"

  Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi           

   im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie

  ma przyjemność zaprosić wszystkich uczniów szkół podstawowych do:

    I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU

  ,,KSIĄŻECZKA SENSORYCZNA"

  POD PATRONATEM WYDZIAŁU SZTUK WIZUALNYCH
  AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE

  Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie książeczki sensorycznej- dotykowej.

                         Książeczki będą oceniane według następujących kryteriów:                                            

  - walory wizualne, estetyczne i użytkowe,
  - bogactwo doznań sensorycznych,
  -wykorzystanie materiałów recyklingowych,

  -trwałość wykonanej pracy.

  PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO  20.03.2018  ROKU 

  do Szkoły Podstawowej Nr 41z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza

  ul. Cyryla i Metodego 44.

  Szczegółowych informacji udziela p. Zofia Kacalska- Krzywowiąza, kacalska@o2.pl

  Regulamin: regulaminksiazeczkasensoryczna.docx

  Karta zgłoszenia: KARTA_ZGLOSZENIA_do_udzialu_w_I_MIEDZYSZKOLNYM_KONKURSIE.docx

 • III Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – techniczny  „EKO – ZABAWKA”

  Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie zaprasza

  do wzięcia udziału

  w III Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – technicznym  „EKO – ZABAWKA”

   

  PATRONAT:

  Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

   

  ORGANIZATOR:

  Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie,

  ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin, tel. (91) 422 02 34,

  e-mail: sp41@miasto.szczecin.pl

   

  Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci w tym samym wieku uczestniczących w dodatkowych zajęciach plastyczno – technicznych i artystycznych w domach kultury, ogniskach i ośrodkach pracy twórczej na terenie kraju.

   

  Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika oraz dołączenie, jeśli to konieczne, instrukcji obsługi tej zabawki.

  Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) wraz z pracami konkursowymi.

  Każda z placówek może zgłosić do konkursu maksymalnie po 3 prace w każdej kategorii.

  Wielkość pracy: suma wymiarów (długość, szerokość i wysokość) nie może przekraczać  150 cm. (jeśli będzie składana – wymiary formy złożonej).

  Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:  

  • imię i nazwisko oraz wiek autora,
  • nazwa i adres szkoły lub placówki wraz z numerem telefonu,
  • imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana.

  Prace należy przesyłać na adres organizatora odpowiednio zabezpieczone lub przekazać osobiście do sekretariatu szkoły. Organizatorzy nie odpowiadają za zaginięcie lub zniszczenie prac podczas transportu.

  Termin ostateczny dostarczania prac konkursowych upływa 18.05.2018r.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018r.

  O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród finaliści zostaną powiadomieni telefonicznie lub odrębnym pismem.

  Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie organizatora (https://sp41zoiszczecin.edupage.org) i Patrona konkursu (http://muzeumtechniki.eu) nie później niż 8 czerwca 2018r.

   

  Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są:

  Anna Litwinowicz

  Joanna Piotrowicz

  Katarzyna Neumann-Piotrowska

   

  Pytania odnośnie kwestii nie objętych regulaminem kierować można na adres e-mailowy: altw@poczta.onet.pl

  REGULAMIN_Ogolnop._konkursu_EKO_zabawka.doc

  KARTA_ZGLOSZENIA_do_udzialu_EKO_zabawka.docx

 • Zumba

  W sobotę 3 lutego 2018 roku odbył się w naszej szkole Karnawałowy maraton Zumby.
  Zajęcia poprowadzili profesjonalni trenerzy Zumba fitness: Marysia Abramowicz, Adrian Michalski oraz Ada Litra.
  W zabawie uczestniczyło prawie 60 osób, wszyscy bawili się doskonale i wszyscy prawie wytrwali do końca.

   

  Zumba - Obrazek 1          Zumba - Obrazek 2

 • Bal karnawałowy

  Karnawał to czas balów, maskarad, pochodów i zabaw, dlatego 1 lutego 2018 roku w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Wystrój sali gimnastycznej w której odbywał się bal wprowadził wszystkich w radosny nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. W tym dniu już od rana korytarzami szkoły przechadzały się barwne postacie. Uczniowie przebrani w kolorowe stroje, wcieli się w bohaterów znanych bajek i filmów. Tańce, pląsy, zabawy, konkursy, karnawałowe korowody prowadził doświadczony DJ. Jak przystało na bal karnawałowy, spośród uczestników zabawy wybrano Królową i Króla balu. Była również okazja do wykonania sobie pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach. Przy dźwiękach najnowszych przebojów, wszyscy bawili się wyśmienicie.

  Na kolejny bal zapraszamy już za rok.

   

  Bal karnawałowy - Obrazek 1          Bal karnawałowy - Obrazek 2

   

  Bal karnawałowy - Obrazek 3          Bal karnawałowy - Obrazek 4

   

  Bal karnawałowy - Obrazek 5          Bal karnawałowy - Obrazek 6

   

  Bal karnawałowy - Obrazek 7          Bal karnawałowy - Obrazek 8

 • „Multimedialny konkurs językowo-informatyczny”

  SZKOŁA PODSTAWOWA 41 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

  MA ZASZCZYT ZAPROSIĆ NA

  „MULTIMEDIALNY KONKURS JĘZYKOWO-INFORMATYCZNY”

  POD PATRONATEM KURATORIUM OŚWIATY

   

  STWÓRZ W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB NIEMIECKIM PREZENTACJĘ

  MULTIMEDIALNĄ W PROGRAMIE MICROSOFT POWER POINT

  NA TEMAT „MÓJ IDOL”

   

  OCENIANE BĘDZIE:

  WARTOŚĆ ESTETYCZNA

  WYKORZYSTANIE WIEDZY INFORMATYCZNEJ

  POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA

  UMIEJĘTNOŚĆ ZAPREZENTOWANIA

  ZGŁOSZENIA NALEŻY NADSYŁAĆ DO 14.02.2018  ROKU 

  NA ADRES: patrycja.jeziorowska@gmail.com.

  KONKURS ODBĘDZIESIĘ 20.02.2018 ROKU

  SZKOLE PODSTAWOWEJ 41 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI.

   

  formularz_zgloszeniowy.doc

  REGULAMIN_MIEDZYSZKOLNEGO_MULTIMEDIALNEGO_KUNKURSU_JEZYKOWEGO_PT.docx

  HARMONOGRAM_MULTIMEDIALNEGO_KONKURSU_NA_PREZENTACJE_JEZYKOWO.docx

 • Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe?

  ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS FERII ZIMOWYCH

  1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk - miejsc do tego przeznaczonych.

  2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy - z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!

  3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni! 

  4. W czasie zjeżdżania zachowuj bezpieczną odległość między sankami!

  5. Nie stój blisko zjeżdżających saneczkarzy i nie zastawiaj ścieżki zjazdu!

  6. Nigdy nie zjeżdżaj sankami leżąc na nich!

  7. Rzucając się śniegiem nie łącz miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celuj w twarz drugiej osoby!

  8. Nie rzucaj śnieżkami w nadjeżdżające samochody - zaskoczony kierowca może spowodować wypadek.

  9. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!

  10. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!

  11. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym. 

  12. Ubieraj się stosownie do temperatury panującej na dworze.

  13. W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują więcej czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, rozejrzyj się.

  14. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.

  15. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne.

   

  ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE:

  POLICJA – 997

  STRAŻ POŻARNA – 998

  POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

  Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – 112

 • XI Potyczki Matematyczne

  12 stycznia 2018 roku Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi już po raz jedenasty gościła uczniów ze szczecińskich szkół na Potyczkach Matematycznych. Konkurs przeznaczony był dla trzecioklasistów. Wzięły w nim udział trzyosobowe drużyny z 13 szkół podstawowych. Uczniowie zmierzyli się z nietypowymi zadaniami, zagadkami i łamigłówkami matematycznymi. Głównym celem konkursu było rozbudzanie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w zadaniach praktycznych oraz kształcenie umiejętności współdziałania w grupie. W tym roku bezkonkurencyjni okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 10, tuż za nimi uplasowali się przedstawiciele Szkoły Podstawowej Nr 14, ostatnie miejsce na podium przypadło Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego.

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy za rok. 

  XI Potyczki Matematyczne - Obrazek 1          XI Potyczki Matematyczne - Obrazek 2

   

  XI Potyczki Matematyczne - Obrazek 3        XI Potyczki Matematyczne - Obrazek 4

   

  XI Potyczki Matematyczne - Obrazek 5          XI Potyczki Matematyczne - Obrazek 6

   

  XI Potyczki Matematyczne - Obrazek 7          XI Potyczki Matematyczne - Obrazek 8