Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi
E-mail szkoły: sp41@miasto.szczecin.pl
Telefon: 91-422 02 34
515 167 926
Adres szkoły: ul. Cyryla i Metodego 44, 71 - 540 Szczecin