Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi
E-mail szkoły: sp41@miasto.szczecin.pl
Telefon: 91-422 02 34 SP
914220284 GM
515 167 926 kom
Adres szkoły: ul. Cyryla i Metodego 43-44, 71 - 540 Szczecin
Inspektor Danych Osobowych: Inspektor Danych Osobowych
Rafał Malujda
iod@spnt.pl
tel. +48918522093