Zebrania z Rodzicami

 

 

Data

Rodzaj spotkania

12  września 2018 r.

Zebranie organizacyjno-informacyjne.

Poinformowanie o WSO i PSO.

Zasady funkcjonowania szkoły.

Wybór Rady Rodziców.

17 października 2018 r.

Zebranie z rodzicami.

14 listopada 2018 r.

Zebranie z rodzicami.

5 grudnia  2018 r.

                  Zebranie z rodzicami.                                         Powiadomienie                          o przewidywanych ocenach.

23 stycznia 2019 r.

Wywiadówka.

20 marca 2019 r.

Zebranie z rodzicami.

10 kwietnia 2019 r.

Zebranie z rodzicami.

8 maja 2019 r.

Zebranie z rodzicami.

Powiadomienie o przewidywanych ocenach.