Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

  4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

  23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

  15 - 28 stycznia 2018 r.

Zakończenie  semestru

 31 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

  29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć

  22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

           Dni bez zajęć dydaktycznych                 z zapewnieniem opieki świetlicowej

18 kwietnia 2018 r.

19 kwietnia 2018 r. 

20 kwietnia 2018 r.

4 maja 2018 r.