Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

  3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

  23 - 31 grudnia 2018 r.

Zakończenie  semestru   25 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe

  28 stycznia - 10 lutego 2019 r.

Egzamin gimnazjalny

  10 - 12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty   15 - 17 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

  18 - 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć

  21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

  22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

           Dni bez zajęć dydaktycznych                 z zapewnieniem opieki świetlicowej

  2 listopada 2018 r.

  10 - 15 kwietnia 2019 r. 

  2 maja 2019 r.