Obiady

Płatność za obiady

RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE

RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE

 

Opłata za obiady odbywa się w formie elektronicznej na konto szkoły:

 

UWAGA!

OBIADY W MIESIĄCU WRZEŚNIU WYDAWANE OD 05.09.2018 r.

 

UWAGA!!!

 

OPŁATA ZA OBIADY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2018 WYNOSI 81,00 ZŁ

OBOWIĄZEK WPŁATY ZA OBIADY

01.09 – 04.08.2018 r.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 Z OI W SZCZECINIE

PKO BP 11 1020 4795 0000 9102 0278 3181

TYTUŁ PRZELEWU: nazwisko i imię dziecka, klasa, opłata za obiady za miesiąc

1.      Płatności, które wpłyną po terminie spowodują brak możliwości wydania obiadu od pierwszego dnia rozliczeniowego.

2.      Niezidentyfikowana wpłata będzie zwracana na konto wpłacającego.

3.      Odliczenia za zgłoszone nieobecności dziecka w szkole, należy uzgadniać z intendentem telefonicznie 91 422 02 34 lub osobiście.