Obiady

Płatność za obiady

RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE

RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE

 

Opłata za obiady odbywa się w formie elektronicznej na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Cyryla i Metodego 44
71-540 Szczecin

PKO BP 11 1020 4795 0000 9102 0278 3181

TYTUŁ PRZELEWU: nazwisko i im dziecka, klasa, opłata za obiady za miesiąc…

OBOWIĄZKOWE TERMINY PŁATNOŚCI

Miesiąc

Data płatności

Kwota / ilość dni

 

STYCZEŃ

02 - 03.01.2018

45,00 zł (10 dni)

(obiady wydawane będą od 04.01.18 r.)

(ferie zimowe 15.01 – 28.01.2018 r.)

LUTY

25 - 30.01.2018

90,00 zł (20 dni)

 

MARZEC

22 - 27.02.2018

90,00 zł (20 dni)

 (przerwa świąteczna 29.03 - 03.04.2018 r.)

KWIECIEŃ

26 - 30.03.2018

85,50 zł (19 dni)

(przerwa świąteczna 29.03 - 03.04.2018 r.)

MAJ

23 - 27.04.2018

85,50 zł (19 dni)

72,00 zł po odliczeniu za egzamin gimnazjalny

(dni wolne 01.05, 03.05, 04.05, 31.05. 2018 r.)

CZERWIEC

24 - 30.05.2018

63,00 zł (14 dni)

58,50 po odliczeniu za 16.05

(dzień bez zajęć 01.06, obiady wydawane będą do 21.06)

 

1.      Płatności, które wpłyną po terminie spowodują brak możliwości wydania obiadu od pierwszego dnia rozliczeniowego.

2.      Niezidentyfikowana wpłata będzie zwracana na konto wpłacającego.

3.      Odliczenia za zgłoszone nieobecności dziecka w szkole, należy uzgadniać z intendentem telefonicznie 91 422 02 34 lub osobiście.