Obiady

Płatność za obiady oddziały przedszkolne

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Opłaty za obiady należy wpłacić na konto szkoły:

 

Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Cyryla i Metodego 44

71-540 Szczecin

PKO BP 11 1020 4795 0000 9102 0278 3181

Na podstawie Uchwala_Nr_XLI_1193_18-1.pdf oraz Zarzadzenie_Nr_262_18_z_25.06.2018.pdf    

Opłatę ustaloną w ust. 1 wnosi się do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu
rozliczeniowym, na rachunek bankowy. W przypadku, gdy ten dzień jest
wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uznaje się najbliższy dzień roboczy

 

                                                                                                                                                                     

 


Prosimy o terminowe regulowanie należności.