Zajęcia pozalekcyjne

Klasy 3 GM

­­ KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA KLAS 3 GM

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciele prowadzący

Dzień

Godzina

Sala

BLOK JĘZYKOWY

Koło teatralne dla gimnazjalistów

W. Budziłowicz

WT

15:30 – 16:15

5 B

Koło języka niemieckiego

P. Jeziorowska

CZW

08:00 – 08:45

21 B

Zajęcia przygotowujące            do egzaminu gimnazjalnego      z języka angielskiego

M. Wilczyńska- Solarz

CZW

15:35 – 16:20

5B

BLOK MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNY

Koło matematyczne

dla gimnazjalistów

E. Dżus

PN

8:00 – 8:45

5 B

Zajęcia przygotowujące                     do egzaminu gimnazjalnego  z matematyki

3a GM E. Dżus

PT

12:45 – 13:30

5 B

3b GM E. Dżus

PT

13:45 – 14:30

4 B

BLOK PRZYRODNICZY

Koło biologiczne

M. Murawska

PN

14:40 – 15:25

20 B

Koło chemiczne

M. Szalewicz - Szalegiejew

ŚR

15:25 – 16:10

31 B

Koło fizyczne

A. Siebuła

ŚR

15:35 – 16:20

31 B

Koło geograficzne

A. Prokurat

ŚR

14:40 – 15:25

16 B