Zajęcia pozalekcyjne

Klasy 0-III

                                          KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciele prowadzący

Dzień

Godzina

Sala

BLOK SPORTOWY

Edukacja zdrowotno-ruchowa

A. Tomiałowicz

PN

8:00 – 8:45

33 A

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Polisensoryczne zajęcia wspierające rozwój sensoryczno-motoryczny

K. Brzozowska

PN

11:45 – 12:15

24 A

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KLAS 1 –3

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciele prowadzący

Dzień

Godzina

Sala

BLOK JĘZYKOWY

Zajęcia czytelnicze kl. 1-3

E. Jacorzyńska

WT

13:45 – 14:30

14 A

Zajęcia czytelnicze kl. 3

B. Sztajer Tyl

CZW

8:55 – 9:40

8 A

M. Zięba

PN

11:40 – 12:25

26 A

BLOK PRZYRODNICZY

Koło przyrodniczo-ekologiczne

H. Kawalerczyk

ŚR

11:40 – 12:25

29 A

Koło Edukacji Morskiej

K. Czerechowicz

J.Radomska

CZW

14:00 – 14:45

8 A

BLOK SPORTOWY

Gry i zabawy ruchowe

B. Kęsicka

ŚR

12:45 – 13:30

33 A

BLOK MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNY

Koło matematyczne

M. Domachowska – Śmietana

CZ

8.00 – 8.45

30 A

Programowanie w zabawie                     i na ekranie

H. Kawalerczyk

WT

12:45 – 13:30

25 A

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

Sensoplastyka dla smyka

M. Beszterda

WT

8:55 – 9:40

9 A

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE DZIECI

Zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze

1a M. Domachowska-Śmietana

PN

8:55 – 9:40

30 A

1b M. Beszterda

PN

8:00 – 8:45

9 A

2a G. Płociniczak

PT

9.05 – 09.40

25 A

2b H. Kawalerczyk

WT

13:45 – 14:30

25 A

3a B. Sztajer-Tyl

ŚR

8:00 – 8.45

8 A

Zajęcia wspierające                 dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

2a J. Andraszewicz

PT

8:45 – 9:40

25 A

Zajęcia rewalidacyjne

Nauczyciele wspierający

Według indywidualnego harmonogramu

dla poszczególnych uczniów

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

M. Depta

Według indywidualnego harmonogramu

dla poszczególnych uczniów

M. Guraj

J. Pierzyńska

Integracja Sensoryczna

K. Brzozowska 

Według indywidualnego harmonogramu

dla poszczególnych uczniów

Zajęcia logopedyczne

K. Iwanowska

B. Borowska-Garbarczuk

N. Krynicka

Według indywidualnego harmonogramu

dla poszczególnych uczniów

Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne

B. Kęsicka

Według indywidualnego harmonogramu

dla poszczególnych uczniów

Trening uwagi kl. 2a

Z. Kacalska-Krzywowiąza

PT

9:00 -  9:30

13 A

Terapia pedagogiczna

M. Depta

PT

9:10- 9:40

14 A