Obiady

Płatność za obiady

RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE

RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE

 

Opłata za obiady odbywa się w formie elektronicznej na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Cyryla i Metodego 44
71-540 Szczecin

PKO BP 11 1020 4795 0000 9102 0278 3181

TYTUŁ PRZELEWU: nazwisko i im dziecka, klasa, opłata za obiady za miesiąc…

OBOWIĄZKOWE TERMINY PŁATNOŚCI

       
       
       
       
       
       
       

 

1.      Płatności, które wpłyną po terminie spowodują brak możliwości wydania obiadu od pierwszego dnia rozliczeniowego.

2.      Niezidentyfikowana wpłata będzie zwracana na konto wpłacającego.

3.      Odliczenia za zgłoszone nieobecności dziecka w szkole, należy uzgadniać z intendentem telefonicznie 91 422 02 34 lub osobiście.