Obiady

Płatność za obiady

 

Opłata za obiady odbywa się w formie elektronicznej na konto szkoły:

 

wpłaty za styczniowe obiady

będą przyjmowane od 02 stycznia 2019 r.

OBIADY DLA KLAS I – VIII ORAZ III GM  WYDAWANE OD DNIA 07 STYCZNIA 2019

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 Z OI W SZCZECINIE

PKO BP 11 1020 4795 0000 9102 0278 3181

TYTUŁ PRZELEWU: nazwisko i imię dziecka, klasa, opłata za obiady za miesiąc

1.      Płatności, które wpłyną po terminie spowodują brak możliwości wydania obiadu od pierwszego dnia rozliczeniowego.

2.      Niezidentyfikowana wpłata będzie zwracana na konto wpłacającego.

3.      Odliczenia za zgłoszone nieobecności dziecka w szkole, należy uzgadniać z intendentem telefonicznie 91 422 02 34 lub osobiście.

Obiady wydawane są od poniedziałku do piatku według nastepującego harmonogramu: 

Budynek A

                   11:30 - 12:00 - oddziały przedszkolne

12:25 - 12:45 - klasy I - III

    13:30 - 13:45 - klasy IV - V

Budynek B

12:25 - 12:45 - klasy V - VIII oraz III GM