Obiady

Płatność za obiady oddziały przedszkolne

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Opłata za wyżywienie dziecka podczas dyżuru wakacyjnego wynosi

  • 25 – 29 czerwca 2018 r. - 6,00 x 5dni = 30,00 zł
  • 02 – 06 lipca 2018 r. - 6,00 x 5dni = 30,00 zł
  • 09 – 13 lipca 2018 r. - 6,00 x 5dni = 30,00 zł
  • 20 – 24 sierpnia 2018 r. - 6,00 x 5dni = 30,00 zł
  • 27 – 31 sierpnia 2018r. - 6,00 x 5dni = 30,00 zł

którą należy wpłacić na konto szkoły:

 

Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Cyryla i Metodego 44

71-540 Szczecin

PKO BP 11 1020 4795 0000 9102 0278 3181
TYTUŁ PRZELEWU: nazwisko i imię  dziecka, grupa, opłata za wyżywienie za miesiąc…

 Opłatę należy wnieść do 10 każdego miesiąca br., decyduje data wpływu przelewu na konto szkoły.                                                                                                                                                                             


Prosimy o terminowe regulowanie należności.