Obiady

Płatność za obiady oddziały przedszkolne

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Opłata za wyżywienie dziecka w miesiącu marcu wynosi 132,00 zł, którą należy wpłacić  na konto szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Cyryla i Metodego 44

71-540 Szczecin

PKO BP 11 1020 4795 0000 9102 0278 3181


TYTUŁ PRZELEWU: nazwisko i imię  dziecka, grupa, opłata za wyżywienie za miesiąc…

 

 Opłatę należy wnieść do 10 grudnia br., decyduje data wpływu przelewu na konto szkoły.                                                                                                                                                                             

 


Prosimy o terminowe regulowanie należności.