Zajęcia pozalekcyjne

Klasy IV-VIII

                                         KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA KLAS 4 – 8

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciele prowadzący

Dzień

Godzina

Sala

BLOK JĘZYKOWY

Koło Mali Mistrzowie Języka Polskiego kl.7-8

E. Jaworska

WT

8:00 – 8:45

16 B

Koło teatralno-filmowe

I. Zawada

ŚR

14:40 – 15:25

3 B

Zajęcia polonistyczne kl. 6b

K. Miciak - Glapa

WT

8:55 – 9:40

14 B

Zajęcia polonistyczne kl. 6c

I. Zawada

WT

08:00 – 08:45

3 B

Zajęcia czytelnicze kl. 4

E. Jacorzyńska

WT

13:45 – 14:30

14 A

Zajęcia czytelnicze kl. 6c

M. Zięba

PN

9:50 – 10:35

21 A

Zajęcia wyrównawcze język angielski

A. Karasińska    

ŚR

14:30–15:15

24 B

Oskar - koło młodego filmowca

E. Koperska

M. Surdyk

W zależności od projektu

BLOK MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNY

Koło matematyczne

M. Frontczak

PN

14:40 – 15:25

10 B

Tworzenie stron internetowych

T. Gorący

CZW

15:25-16:20

14 B

BLOK PRZYRODNICZY

Koło Edukacji Morskiej

K. Czerechowicz

J.Radomska

CZW

14:00 – 14:45

8 A

Koło przyrodnicze                                  z doświadczeniami kl. 4 i 6

M. Rojek

PT

13:45 – 14:30

11 A

Koło odkrywcy kl. 5

M. Murawska

CZW

13:45 – 14:30

20 B

Koło regionalne „Młody szczecinianin na tropie”

A. Łobos

ŚR

15:35 – 16:20

6 A

Koło chemiczne

M. Szalewicz - Szalegiejew

ŚR

15:25 – 16:10

31 B

Koło fizyczne

A. Siebuła

ŚR

15:35 – 16:20

31 B

Koło geograficzne

A. Prokurat

ŚR

14:40 – 15:25

16 B

BLOK ARTYSTYCZNY

Zajęcia  artystyczne

A. Litwinowicz

PN

14:40 – 16:15

34 A

Koło plastyczno – techniczne

A. Litwinowicz

WT

13.45 – 15.25

34 A

Koło artystyczne

A. Litwinowicz

ŚR

13.45 – 14.30

23 B

Zajęcia decupage

A. Łobos

ŚR

14:30 – 15:25

6A

Koło Muzyczne

A. Nowik

ŚR

14:30 – 15:25

25B

BLOK HISTORYCZNY

Koło Historyczne

M. Surdyk

WT

13.45 – 14.30

24 B

BLOK SPORTOWY

Gimnastyka

R. Kordaś

WT

14:30 – 15:15

s. gim.

SKS siatkówka

R. Kordaś

WT

15.30 – 16.15

s. gim.

Piłka nożna kl. 4

P. Pawłowski

PN

14:40 – 15:25

s. gim. C

Gimnastyka korekcyjna

J. Radomska

CZ

13:30 – 14:00

s. gim. C

SKS

J. Radomska

ŚR

12.45 – 13.30

s. gim. A

SKS

D.Streich

CZW

12.45 – 13.30

s. gim. C

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE

Zajęcia wyrównawcze
język polski kl.4-6

W. Budziłowicz

PN

13:45 – 14:30

19 A

PN

14:40 – 15:25

6 A

Zajęcia wyrównawcze
język polski kl. 7, 8

A. Wesołowska       

CZW

15.35 – 16.20 (co 2 tyg.)

16 B

Zajęcia wyrównawcze język angielski

A. Karasińska    

ŚR

14:30–15:15

24 B

Zajęcia wyrównawcze
matematyka

I. Łyska                   

ŚR

14:40 – 15:25

14 B

Zajęcia wyrównawcze
matematyka kl. 6

I. Łyska                   

ŚR

14:40 – 15:25

14 B

Zajęcia wyrównawcze
matematyka kl. 7-8

M. Frontczak         

PN

15.30 – 16.15

10 B

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu ósmoklasisty           z języka polskiego

8c I. Zawada

ŚR

8:00 – 8:45 (co 2 tyg.)

3 B

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu ósmoklasisty           z matematyki

8b M. Frontczak         

WT

13:45 – 14:30

16 B

8c M. Frontczak         

ŚR

8:00 – 8:45

10 B

Zajęcia wspierające dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

4a M. Staniszewska

PN

12.30 – 13.15

6 A

5a B. Chańko

CZW

8:00 – 8:45

19 A

5b E. Merklejn

ŚR

14:00 – 14:45

11 A

5c I. Krasnodębska

CZW

12.45 – 13.30

20 A

8c A. Kaduszkiewicz

ŚR

13.45 – 14.30

21 B

Zajęcia rewalidacyjne

Nauczyciele wspomagający

Według indywidualnego harmonogramu

dla poszczególnych uczniów

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne

 

M. Guraj

Według indywidualnego harmonogramu

dla poszczególnych uczniów

 

M. Depta

E. Koperska

J. Pierzyńska

A. Wesołowska

Integracja Sensoryczna

K. Brzozowska

Według indywidualnego harmonogramu

dla poszczególnych uczniów

Zajęcia logopedyczna

K. Iwanowska

B. Borowska-Garbarczuk

N. Krynicka

Według indywidualnego harmonogramu

dla poszczególnych uczniów

Zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne

M. Załoga

Według indywidualnego harmonogramu

dla poszczególnych uczniów