Zajęcia pozalekcyjne

Klasy IV-VII

                                         KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA KLAS 4 – 7

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciele prowadzący

Dzień

Godzina

Sala

BLOK JĘZYKOWY

Koło języka polskiego

E. Jaworska

ŚR

13:45 – 14:30

s. 19 A

Zajęcia czytelnicze 6a

E. Jaworska

WT

14:40 – 15:25

s. 10 B

Zajęcia ortograficzne

I. Zawada

PN

08:00 – 08:45

s. 6 A

Zajęcia z uczniem z zagranicy

I. Zawada

CZW

08:45 – 09:00

1x na 2 tyg.

s. 6 A

BLOK MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNY

Koło matematyczne       klasy 4–6

M. Frontczak

CZW

14:40 – 15:25

s. 19 A

Koło gier logicznych

M. Frontczak

PN

14:40 – 15:25

s. 15 A

Koło informatyczne

A. Malinowska

WT

14:40 – 15:25

s. 15 A

BLOK ARTYSTYCZNY

Zajęcia  artystyczne           klasy 4 – 7

A. Litwinowicz

CZW

14:40 – 16:00

s. 34 A

Koło plastyczno–techniczne klasy 4 – 6

A. Litwinowicz

PN

13.45 – 15.25

s. 34 A

Rękodzieło

E. Woroniak

PN

14:30 – 15:15

s. 10 B

Koło Muzyczne

A. Nowik

WT

14:40 – 15:25

s. 20 A

BLOK SPOŁECZNY

Samorząd Uczniowski

M. Surdyk

CZW

14:40 – 15:25

s. 13 A

BLOK HISTORYCZNY

Koło Historyczne 5 – 7

M. Surdyk

PT

08:00 – 08:45

s.5 B

BLOK SPORTOWY

SKS siatkówka

R. Kordaś

WT

13:45 – 16:00

s. gim. C

SKS piłka nożna

P. Pawłowski

ŚR

13:45 – 15:00

s. gim. C

SKS

J. Radomska

CZ

13.30 – 14.15

s. gim. A

Gry zespołowe

D. Streich

PN

15.30 – 16.30

s. gim. A

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE

Zajęcia wyrównawcze
język polski kl. 5b

K. Miciak – Glapa       

PN

07:45 – 08:45

gab. ped A

Zajęcia wyrównawcze
język polski kl. 6–7

E. Jaworska

WT

13:45 – 14:30

s. 15 B

Zajęcia wyrównawcze kl. 4–5

I. Zawada

ŚR

14:40 – 15:25

s. 6 A

Zajęcia wyrównawcze język angielski kl. 6

A. Karasińska    

ŚR

14:40 – 15:25

s. 5 B

Zajęcia wyrównawcze
matematyka kl. 6c

A. Malinowska   

PT

08:00 – 08:45

s. 5 B

Zajęcia wyrównawcze
matematyka kl. 6–7

M. Frontczak         

WT

14.30 – 15.15

s. 10 B

Zajęcia wyrównawcze
matematyka kl. 4–5

I. Łyska                   

PN

14:40 – 15:25

s. 13 A

Terapia ręki

 Z. Kacalska–Krzywowiąza

ŚR

12.45 – 13.15

s. 20 A

PT

13.35 – 14.15

Bezpieczny Internet

 A. Kaduszkiewicz

CZ

08.00 – 08.45

s. 14 B

Zajęcia rewalidacyjne

Pedagodzy wspierający

Według harmonogramu  indywidualnego dla poszczególnych uczniów

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne
kl. 4 – 6

J. Pierzyńska

Według harmonogramu indywidualnego dla uczniów

A.Wesołowska

Według harmonogramu indywidualnego dla uczniów

Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne kl. 7b, 7c

N. Krynicka

Według harmonogramu indywidualnego dla uczniów

Integracja Sensoryczna

K. Brzozowska

Według harmonogramu  indywidualnego dla poszczególnych uczniów

Zajęcia logopedyczna

K. Iwanowska

 

Według harmonogramu  indywidualnego dla poszczególnych uczniów

Zajęcia o charakterze uspołeczniającym

J. Belina–

 Brzozowska

Według harmonogramu  indywidualnego dla poszczególnych uczniów