Zajęcia pozalekcyjne

Klasy 0-III

                                          KOŁA ZAINTERESOWAŃ I ZAJĘCIA DODATKOWE 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciele prowadzący

Dzień

Godzina

Sala

BLOK JĘZYKOWY

Scratch – mata edukacyjna

M.Szlagier

PN

9:00 – 9:45

s. 24 A

Zajęcia wyrównawcze

WT

9:00 – 9:45

Gry i zabawy matematyczne

E.Misiło

CZW

12:00 – 12:45

s. 23 A

PT

11:00 – 11:45

Literki i głoski

J.Ramza

PN

12:00 – 12:45

s. 23 A

Zajęcia wyrównawcze 

PT

15:30 – 16:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KLAS 1 –3

 

Rodzaj zajęć

Nauczyciele prowadzący

Dzień

Godzina

Sala

BLOK JĘZYKOWY

Zajęcia czytelnicze

G. Płociniczak

PN

12:25 – 13:10

s. 25 A

Zajęcia czytelnicze

L. Długosz

PT

12:45 – 13:30

s. 5 A

Koło ortograficzne

M. Domachowska–Śmietana  

PT

11:40 – 12:25

s. 9 A

BLOK ARTYSTYCZNY

Koło teatralne j. angielskiego

I. Burmistrzak

CZW

14:45 – 15:25

s. 4 B

Koło plastyczne

B. Sztajer–Tyl

WT

12:45 – 13:30

s. 8 A

BLOK PRZYRODNICZY

Koło ekologiczne kl. I

H. Kawalerczyk

ŚR

12:45 – 13:30

s. 29 A

Koło Morskie

K. Czerechowicz

J. Radomska

PN

12:40 – 15:25

s. 8 A

BLOK HISTORYCZNY

Koło historyczne kl. II, III

E. Jacorzyńska

CZW

08:00 – 08:45

s. 14 A

BLOK SPORTOWY

Zajęcia sportowe

L. Długosz

PN

13:45 – 14:30

s. gm. A

BLOK MATEMATYCZNY

Koło matematyczne

M. Domachowska – Śmietana

CZ

13.45 – 14.30

s. 9 budynek A

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE SZANSE EDUKACYJNE DZIECI

Zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze

1a H. Kawalerczyk

PT

12:45 – 13:30

s. 29 A

1b G. Płociniczak

ŚR

08.00 – 08.45

s. 25 A

PT

10.45 – 11.30

2a B. Sztajer–Tyl

ŚR

08:55 – 09:40

s. 8 A

3a M. Domachowska–Śmietana

CZW

08.55 – 09.40

s. 9 A

3a M. Staniszewska

CZW

08:55 – 09.40

gab. pedag A

3b M. Guraj

PT

08.55 – 09.40

s. 13 A

3c M. Szlagier

ŚR

08.00 – 08.45

s. 30 A

3d L. Długosz         

PN

08:55 – 09:40

s. 5 A

Zajęcia rewalidacyjne

Pedagodzy wspierający

Według indywidualnego harmonogramu dla poszczególnych uczniów

Indywidualne zajęcia wspierające

A. Tomiałowicz – pedagog szkolny

Według indywidualnego harmonogramu dla poszczególnych uczniów

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

M. Depta

Według harmonogramu indywidualnego dla poszczególnych uczniów

M. Guraj

A. Tomiałowicz

M. Domachowska–Śmietana

E. Koperska

Integracja Sensoryczna

K. Brzozowska 

Według harmonogramu indywidualnego dla poszczególnych uczniów

Zajęcia terapeutyczne

K. Brzozowska 

Według harmonogramu indywidualnego dla poszczególnych uczniów

Zajęcia logopedyczne

K. Iwanowska

N. Krynicka

Według harmonogramu indywidualnego dla poszczególnych uczniów

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

J. Radomska

CZW

08:00 – 08:45

sala gimnastyki korekcyjnej A

Zajęcia o charakterze treningu umiejętności społecznych 

J. Belina–Brzozowska

Według harmonogramu indywidualnego dla poszczególnych uczniów

BLOK ŚWIETLICOWY

Zajęcia z tabletami

M.Haczyk

WT

13:00 – 13:45

s. 21 A