Zebrania z Rodzicami

 

 

Data

Rodzaj spotkania

13  września 2017r.

       Zebranie organizacyjno-informacyjne               Poinformowanie o WSO i PSO              Wybór Rady Rodziców

18 października 2017r.

Zebranie z rodzicami

15 listopada 2017r.

Zebranie z rodzicami

6 grudnia  2017r.

                  Zebranie z rodzicami                                         Powiadomienie                          o przewidywanych ocenach

31 stycznia 2018r.

Wywiadówka

14 marca 2018r.

Zebranie z rodzicami

11 kwietnia 2018r.

Zebranie z rodzicami

9 maja 2018r.

                    Zebranie z rodzicami                        Powiadomienie o przewidywanych ocenach