DYREKCJA I GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 41 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 

Dyrekcja:

mgr Lilianna Popławska - dyrektor szkoły

mgr Katarzyna Iwanowska - wicedyrektor szkoły

mgr Anna Malinowska - wicedyrektor szkoły

 

 Nauczyciele przedszkola:

mgr Jolanta Ramza

mgr Marzena Szlagier

mgr Malwina Tomiałowicz

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

mgr Marlena Beszterda

mgr Mariola Domachowska - Śmietana

mgr Hanna Kawalerczyk

mgr Grażyna Płociniczak

mgr Barbara Sztajer - Tyl

Nauczyciele języka polskiego:

mgr Beata Borowska - Garbarczuk

mgr Wioletta Budziłowicz

mgr Emilia Jaworska

mgr Lilianna Popławska

mgr Agnieszka Wesołowska

mgr Iwona Zawada

Nauczyciele języka angielskiego:

mgr Katarzyna Biskup 

mgr Karolina Chimkowska

mgr Agata Karasińska

mgr Marta Wilczyńska - Solarz

Nauczyciel języka niemieckiego:

mgr Patrycja Jeziorowska 

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie:

mgr Elżbieta Jacorzyńska 

mgr Anna Łobos

mgr Ewa Merklejn

mgr Monika Surdyk

 Nauczyciele matematyki:

mgr Magdalena Baczulis 

mgr Ewa Dżus  

mgr Małgorzata Frontczak

mgr Iwona Łyska

mgr Anna Malinowska

 Nauczyciele przyrody i biologii:

mgr Magdalena Murawska

mgr Marzena Rojek

mgr Jolanta Radomska

 Nauczyciel chemii:

mgr Marta Szalewicz - Szalegiejew

 Nauczyciel fizyki:

mgr Alicja Siebuła 

 Nauczyciel geografii:

mgr Alicja Prokurat

 Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Magda Fiołek

mgr Rafał Kordaś 

mgr Piotr Pawłowski

mgr Jolanta Radomska

mgr Danuta Streich 

 Nauczyciele informatyki i zajęć komputerowych:

mgr Tomasz Gorący

mgr Iwona Łyska

mgr Anna Malinowska

 Nauczyciele techniki i zajęć technicznych:

mgr Tomasz Gorący

mgr Anna Litwinowicz

 Nauczyciel plastyki:

mgr Anna Litwinowicz

 Nauczyciel muzyki i zajęć artystycznych:

mgr Anna Nowik

 Nauczyciel tańca:

mgr Magda Fijołek

 Nauczyciel etyki:

mgr Aleksandra Gad

 Nauczyciele religii:

mgr Barbara Różańska

mgr Maria Wojtysiak - Lipowicz

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

mgr Ilona Krasnodębska

mgr Jolanta Radomska 

Nauczyciel doradztwa zawodowego:

mgr Edyta Koperska 

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa:

mgr Danuta Streich

 Nauczyciele wspomagający proces edukacji:

mgr Ewa Bojko

mgr Katarzyna Brzozowska

mgr Beata Chańko

mgr Karina Czerechowicz

mgr Małgorzata Depta

mgr Magdalena Guraj

mgr Zofia Kacalska - Krzywowiąza

mgr Anna Kaduszkiewicz

mgr Joanna Kazimierczuk

mgr Barbara Kęsicka

mgr Edyta Koperska

mrg Ilona Krasnodębska

mgr Ewa Merklejn

mgr Katarzyna Miciak - Glapa

mgr Joanna Pierzyńska

mgr Marta Staniszewska

 Biblioteka i czytelnia:

mgr Elżbieta Jacorzyńska

mgr Katarzyna Neumann - Piotrowska

 Logopeda:

mgr Beata Borowska-Gararczuk

mgr Katarzyna Iwanowska

mgr Natalia Krynicka

 Pedagodzy szkolni:

mgr Natalia Krynicka

mgr Alicja Tomiałowicz

 Psycholog:

mgr Joanna Belina - Brzozowska

 Nauczyciele świetlicy:

mgr Katarzyna Neumann - Piotrowska

mgr Monika Załoga