RODO

Obowiązek informacyjny

RODO

obowiązek informacyjny

zgodny z art. 13 ust. 1

 

Zgodnie z art. 13, 14, 15 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danychosobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - zwanego dalej RODO informuję, iż:

 

Administratorem Państwa danych jest:

Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjmymi

im. Maksymiliana Golisza

w Szczecinie

Z administratorem mozna skontaktować się listownie: 

Szkoła Podstawowa Nr 41 z OI

ul. Cyryla i Metodego 44

71-540 Szczecin

e-mailowo: 

sp41@miasto.szczecin.pl

lub telefonicznie:

91 422 02 34.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

Rafał Malujda

Z inspektorem można skontaktować się e-mailowo: 

iod@spnt.pl

lub telefonicznie:

91 852 20 93.