Rada Rodziców

Konto

 

Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 41 W Szczecinie

Bank  Pekao  SA  V/O  Szczecin

52 1240 3813 1111 0000 4384  5556