Rada Rodziców

Skład

Skład  Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018:

Przewodnicząca - Katarzyna Chuchmalska, klasa 6A i 0A

Zastępca - Grażyna Dering, klasa 7A

Skarbnik - Monika Dylewska, klasa 3C i 3A gimn.

Sekretarz - Karolina Pietrzak, klasa 3D

 

Komisja Rewizyjna:

Kamila Kabat, klasa 2A gimn.

Karolina Lewandowska, klasa 6B i 0B

Aneta Kwaśniewska, klasa 5B i 1A

 

Terminy spotkań Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

18.10.2017 r. godzina 18:00, sala 5